Realizowane projekty

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” powstało w 2007 roku z inicjatywy pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie.

 1. "Realizacja programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szczególności w wiejskich świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych” dotacja Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1400,00 zł, zadanie zrealizowane w 2008 roku.
 2. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej realizującej programy terapeutyczne i socjoterapeutyczne w miejscowości Piekoszów” dotacja Gminy Piekoszów w kwocie 27050,00zł, zadanie zrealizowane w 2008 roku.
 3. "Zajęcia teatralne w Piekoszowie” grant Fundacji Batorego – kwota 10000,00 zł, zadanie zrealizowane w 2009r 
  "Kultura, sport i rekreacja osób niepełnosprawnych” - dotacja ze środków PFRON pozyskanych z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku- 18000,00 zł
 4. "Masz możliwości, masz w sobie coś, razem to odnajdziemy” dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2009 kwota dotacji - 35 972,00 zł
 5. "Radosna terapia” - projekt dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, dotacja Fundacji PZU - 22340,00, zadanie zrealizowane w 2010 roku
 6. "Akcja - aktywna integracja" -dotacja ze środków PFRON pozyskanych z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 19000,00 zł, zadanie zrealizowane w 2010r
 7. "Zajęcia teatralne w Piekoszowie" dotacja Fundacji im Stefana Batorego, kwota dotacji 7000,00zł, zadanie zrealizowane w 2010 r
 8. "BĄDŹ AUTOREM ZMIAN,KTÓRYCH OCZEKUJESZ" dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich PO FIO 2011r, dotacja w kwocie 67400,00zł 
 9. "Kolekcjonerzy nowych doświadczeń" dotacja ze środków PFRON pozyskanych z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 23310,00zł, zadanie zrealizowane w 2011roku
 10. "Słabszych bierze się w środek” ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 w kwocie 72400,00zł
 11. "Agenci pozytywnych zmian” dotacja ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015, w kwocie 74820,00zł
 12. "Wakacyjna Akademia Specjalna”  dotacja Gminy Piekoszów w kwocie 7050,00zł, zadanie zrealizowane w 2019 roku.


Projekty zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej "RAZEM"

KRS: 0000274845

NIP: 9591779533

ul. Częstochowska 85

26-065 Piekoszów

Tel: 600-960-733

E-mai: stowarzyszenierazem@onet.eu

© 2020 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem"

Search